сказки онлайн
былины
Сказки Былины
О сайте
Новости
Сказки
Былины
Скачать сказки

— Ты чаго тут, валацуга, цягаешся! I нацкаваў на яго сабак.

Сцёпка дастаў з торбачкі кавалак хлеба, кінуў сабакам. Тыя i перасталі брахаць. Тады Сцёпка зноў падышоў да ганка.

— Што табе трэба? — крычыць лёкай. — Тут сам пан жыве!

Сцёпка пакланіўся лёкаю i кажа:

— А мой паночку, а мой даражэнькі, вось жа мне i патрэбен гэты сам-пан. Я прыйшоў да яго са старога маёнтка.

Лёкай памякчэў.

— Добра, — кажа, — я далажу пану пра цябе. Але скажы ж ты мне, адкуль ты ведаеш, што i я — пан?

— Гм,— xiтpa кашлянуў Сцёпка, — бачу: ты пан не пан, а так сабе паўпанак, бо у цябе лоб нiзкi, нос слізкі, от i відаць, што лізаў панскія мicкi.

Узлаваўся лёкай, cxaпіў Сцёпку за каўнер ды давай тузаць. Убачыў гэта пан з акна i паклікаў лёкая да сябе.

— Які там хлоп? — пытаецца пан у лёкая.

— Ды валацуга нейкі са старога панскага маёнтка, — адказаў лёкай i нізка пакланіўся пану.

Пан успомніў, што даўно не быў у старым маёнтку.

— Пакліч яго сюды, — загадаў ён лёкаю.

Пабег лёкай клікаць Сцёпку, а той дастаў капшук, нaбiў люльку тытунём ды пачаў агонь крэсіць. Выкрасіў агню, закурыў люлечку. Курыць ды паплёўвае на чысты панскі ганак.

— Ідзі ў пакоі, цябе пан кліча! — крычыць яму лёкай.

— Не трасца пана трасе, пачакае, — адказвае Сцёпка i пакурвае сабе люлечку.

— Ды хутчэй жа ты! — злуецца лёкай. — А то пан цябе розгамі засячэ...

— Не засячэ! Вось дакуру люльку, тады i пайду.

Чакаў, чакаў пан Сцёпку, не дачакаўся. Кліча зноў лёкая:

— Чаму хлоп не ідзе?

— Люльку, пане, курыць.

Пан узлаваўся:


Назад | Белорусские сказки | Далее
© Nameka.net Сказки | Былины | О сайте Rambler's Top100